Оперативний план МОН на 2023 рік

ПЛАН МОН НА 2023 РІК (ОКРЕМІ ПИТАННЯ)

Оперативний план МОН на 2023 рік

І. ДОШКІЛЬНА ОСВІТА

1.Проведення дослідження “Щодо стану організації освітньої діяльності в закладах дошкільної освіти в умовах воєнного стану”

2.Підготовка та затвердження наказу МОН щодо затвердження методичних рекомендацій використання альтернативних форм навчання в закладах дошкільної освіти.

3.Розробка та впровадження професійного стандарту “Вихователь – методист закладу дошкільної освіти”

4.Проведення аудиту існуючих інструментів моніторингу та оцінювання якості дошкільної освіти та напрацювання рекомендацій щодо їх удосконалення

ІІ.ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА

1.Проведення моніторингу поточного стану інфраструктури ЗЗСО та забезпечення підвезення учасників освітнього процесу

2.Розробка рекомендацій щодо облаштування харчоблоків у закладах загальної середньої освіти

3.Погодити та зареєструвати наказ МОН “Про затвердження Порядку здійснення громадської акредитації закладу загальної середньої освіти”

4.Зареєструвати наказ МОН щодо державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базавої загальної середньої освіти у 2022/2023 навчальному році (Мінюст)

5.Оприлюднити звіт за результатами міжнародного дослідження якості освіти PISA-2022

6.Забезпечити підписання Угоди про участь України в міжнародному дослідженні якості освіти PISA-2025

7.Підготовка наказу МОН “Про затвердження методичних рекомендацій щодо критеріїв оцінювання результатів навчання учнів 5-6 класів”

8.Здійснення моніторингу створення центрів професійного розвитку педагогічних працівників

9.Провести моніторинг запровадження педагогічної інтернатури

10.Розробити типову програму підвищення кваліфікації педагогів-наставників

11.Оновити типові програми підвищення кваліфікації педагогічних працівників

12.Провести тестування вчителів української мови та математики базової середньої освіти

13.Провести моніторинг мережі опорних закладів загальної середньої освіти

14.Провести моніторинг ситуації щодо пошкодження інклюзивно-ресурсних центрів та заходів щодо їх відновлення та вивчити стан кадрового забезпечення

15.Розробити проєкт державного стандарту профільної середньої освіти

16.Підготувати наказ МОН про концептуальні засади реформування історичної освіти в системі загальної середньої освіти

17.Здійснити моніторинг впровадження нового державного стандарту НУШ у 5-6 класах

18.Здійснити моніторинг виконання заходів щодо реалізації Концепції розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти)

19.Внести зміни до типових освітніх програм для ЗЗСО

20.Розробити проєкт оновленого Порядку надання грифів навчальної літератури та навчальним програмам

21.Підготувати та погодити наказ МОН “Про внесення змін до Положення про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти”

22.Здійснити заходи щодо розширення мережі шкіл-партнерів Міжнародної української школи

23.Розробити та прийняти постанову Уряду щодо створення та забезпечення функціонування Державної дистанційної школи

24.Розробити та затвердити проєкт Положення про функціонування спеціальних класів в закладах загальної середньї освіти (нова редакція)

ІІІ. ПОЗАШКІЛЬНА ОСВІТА

1.Проведення моніторингу поточного стану інфраструктури закладів позашкільної освіти та розроблення плану дій з відновлення

2.Розробка та оновлення навчальних програм, навчально-методичних матеріалів для закладів позашкільної освіти

ІV. ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА

1.Розроблення рекомендацій щодо формування оптимальної мережі закладів професійної освіти

2.Формування оптимальної мережі закладів професійної освіти

3.Забезпечення передачі цілісних майнових комплексів закладів професійної освіти з державної у комунальну власність

4.Спрощення вступу до закладів професійної освіти, запуск роботи електронного кабінету

5.Провести моніторингове дослідження щодо працевлаштування випускників закладів професійної освіти

6.Затвердити перелік професійй для розроблення державних освітніх стандартів з професій у 2023 році

7.Супровід проєкту Закону України “Про професійну освіту”

8.Затвердити Державну цільову соціальну програму розвитку професійної (професійно-технічної) освіти на 2024-2027 роки

9.Прийняти наказ МОН про внесення змін до Типових штатних нормативів професійно-технічних навчальних закладів

V. ВИЩА, ФАХОВА ПЕРЕДВИЩА ТА ОСВІТА ДОРОСЛИХ

1.Аудит мережі закладів фахової передвищої та вищої освіти

2.Розроблення дорожньої карти модернізації мережі закладів фахової передвищої та вищої освіти

3.Підготовка та супровід законопроєкту про внесення змін до законів України щодо модернізації мережі закладів фахової передвищої та вищої освіти

4.Підготовка та супровід проєкту Закону України про розвиток індивідуальних освітніх траєкторій у вищій освіті

5.Прийняття наказу МОН щодо дуальної форми здобуття вищої та фахової передвищої освіти

6.Розробка та схвалення рекомендацій щодо підвищення рівня прозорості та доброчесності у діяльності закладів фахової передвищої та вищої освіти

7.Внесення на розгляд Уряду проєкт Порядку призначення та виплати грантів Президента України на навчання за кордоном магістрів, докторів філософії та докторів наук до провідних ЗВО та наукових установ

8.Підготовка наказу МОН щодо методичних рекомендацій із розвитку систем внутрішнього забезпечення якості закладів вищої освіти

9.Розробка та супровід проєкту Закону України “Про національну систему кваліфікацій”

10.Забезпечити супровід проєкту Закону України “Про освіту дорослих”

Джерело